Lịch khai giảng các chương trình đào tạo

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY GIỜ CHUYÊN GIA Hình thức ĐĂNG KÝ
1 BĐS K95 19-20/07/2023 19h30-23h00 Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
2 Đầu tư và thanh khoản BĐS 01-02/08/2023 19h30-23h00 Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
3 Chiến lược săn hàng BĐS 04/08/2023 19h00-23h00 Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
4 Cơ cấu tài sản BĐS 08-09/08/2023 19h30-23h00 Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
5 Bán nhanh mua rẻ BĐS 15-16/08/2023 19h30-23h00 Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
6 Đầu tư và thanh khoản BĐS 23-24/08/2023 19h30-23h00 Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
7 Cơ cấu tài sản BĐS & nguồn vốn thông minh 29-30/08/2023 19h30-23h00 Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
8 Tuyệt chiêu bán nhanh mua rẻ BĐS 06-07/09/2023 19h30-23h00 Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY GIỜ CHUYÊN GIA Hình thức ĐĂNG KÝ
1 Chuyên sâu 36 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BĐS 18 -19/3/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
2 Chuyên sâu ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN 31/3 – 3/4/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
3 Chuyên sâu LÀM CHỦ 8 KỸ NĂNG TRONG ĐẦU TƯ 8 – 9/4/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
4 Chuyên sâu KÈM 1-1 Ngay sau khi đăng ký Ngay sau khi đăng ký Dương Đình Châu Trực tiếp ĐĂNG KÝ