Lịch khai giảng các chương trình đào tạo

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY GIỜ CHUYÊN GIA Hình thức ĐĂNG KÝ
1 Đầu tư thông thái 4.0 20 – 21/3/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
2 Chiến lược BĐS dòng tiền 16 – 17/3/2023 19H – 23H Nguyễn Học Viện Online Zoom ĐĂNG KÝ
3 Đầu tư và thanh khoản BĐS 27 – 28/3/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
4 Bán nhanh mua rẻ BĐS 3 – 4/4/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
5 Đầu tư và tích lũy tài sản năm 2023 10 – 11/4/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
6 Bứt phá tài chính – Gia tăng tài sản 2023 12 – 14/4/2023 19H – 23H Nhiều diễn giả Online Zoom ĐĂNG KÝ
7 Đầu tư thông thái 4.0 17 -18/4/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
8 Chiến lược BĐS dòng tiền 20 -21/4/2023 19H – 23H Nguyễn Học Viện Online Zoom ĐĂNG KÝ
STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY GIỜ CHUYÊN GIA Hình thức ĐĂNG KÝ
1 Chuyên sâu 36 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BĐS 18 -19/3/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
2 Chuyên sâu ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN 31/3 – 3/4/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
3 Chuyên sâu LÀM CHỦ 8 KỸ NĂNG TRONG ĐẦU TƯ 8 – 9/4/2023 19H – 23H Dương Đình Châu Online Zoom ĐĂNG KÝ
4 Chuyên sâu KÈM 1-1 Ngay sau khi đăng ký Ngay sau khi đăng ký Dương Đình Châu Trực tiếp ĐĂNG KÝ